Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Sociologický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD.
WWW: http://www.sociologia.sav.sk
Profil ústavu: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v roku 1965 a obnovený v roku 1990 po 15 rokoch existencie ako súčasti Ústavu filozofie a sociológie SAV.
Cieľom ústavu je skúmať súčasné problémy slovenskej spoločnosti a zaoberať sa teoretickými a metodologickými problémami sociológie.

VÝSKUMNÝ PROGRAM
sa zameriava na rôzne stránky súčasných spoločenských a politických zmien na Slovensku a v strednej Európe ako sú:
- Lokálne a regionálne aspekty spoločenskej a ekonomickej transformácie,
- Zmeny v spoločenskom rozvrstvení, životných stratégiách a identitách,
- Rozvoj občianskej spoločnosti a občianstva,
- Pôsobenie médií v demokratizačných procesoch a vnímaní spoločenských zmien.

(viac o SÚSAV a výskumných projektoch na webe www.sociologia.sav.sk)