Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Astronomický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Peter Gömöry PhD.
WWW: https://www.ta3.sk
Profil ústavu: