Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav orientalistiky SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Dušan Magdolen PhD.
WWW: http://orient.sav.sk
Profil ústavu: