Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Pracovisko v Malých Vozokanoch

Riaditeľ ústavu: PhDr. Peter Bednár CSc.
WWW: http://www.archeol.sav.sk/
Profil ústavu: