Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výpočtové stredisko, Žilina

Riaditeľ ústavu: Mgr. Lukáš Demovič PhD.
WWW:
Profil ústavu: