Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum vied o umení SAV

Riaditeľ ústavu: prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc.
WWW: http://cvu.sav.sk
Profil ústavu: