Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Banskej Bystrici

Riaditeľ ústavu: RNDr. Katarína Skokanová PhD.
WWW:
Profil ústavu: