Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Anna Bérešová PhD.
WWW: http://cbrb.sav.sk
Profil ústavu: