Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav vied o Zemi, pracovisko Banská Bystrica

Riaditeľ ústavu: Dr. Radovan Kyška-Pipík PhD.
WWW: http://www.geol.sav.sk
Profil ústavu: