Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV - v priestoroch Vedecko-výskumného protónového centra CVTI

Riaditeľ ústavu: doc. Ing. Igor Beliaev DrSc.
WWW:
Profil ústavu: