Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biotechnologické a analytické laboratóriá BMC SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Vladimír Zelník CSc.
WWW:
Profil ústavu: