Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV - Pavilón materiálových vied

Riaditeľ ústavu: Ing. Mária Omastová DrSc.
WWW:
Profil ústavu: