Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav vied o Zemi SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Ján Madarás PhD.
WWW: http://www.geo.sav.sk
Profil ústavu: