Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výskumné pracovisko vo Zvolene

Riaditeľ ústavu: PhDr. Ján Beljak PhD.
WWW: http://www.archeol.sav.sk/
Profil ústavu: