Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Spoločné pracovisko ElÚ a FÚ SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Rudolf Senderák Piešťany
WWW:
Profil ústavu: