Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Filozofický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: doc. Mgr. Richard Sťahel PhD.
WWW: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/
Profil ústavu: