Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Vývoj softverových produktov.

Kód: IMC-P-17-0022-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba: Ladislav Hluchý

Popis:

Vývoj softvérových produktov v oblasti internet/intranet a web aplikácií, vývoj programov pre distribuované spracovanie informácií, vývoj programov pod operačnými systémami UNIX, WINDOWS, WINDOWS-NT.