Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Metodika identifikácie biogénnych rizík.

Kód: IMC-P-00-0030-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Metodika identifikácie biogénnych rizík starých banských záťaží po ťažbe sulfidných rúd, alebo v depóniách odpadov so zvyškovým obsahom sulfidov (haldy, zatopené banské diela). Metodika umožňuje prognózovať riziko postupnej acidifikácie drenážnych a perkolačných vôd s negatívnym devastačným účinkom na okolité biotopy prípadne aj spodné vody.

Stav:

Metodika je využívaná pri monitoringu kvalitatívnych zmien banských drenážnych vôd.