Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Komplexná technológia úpravy a využitia kaolinických a sklárskych pieskov.

Kód: IMC-P-00-0028-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup zahŕňa operáciu plavenia kaolinovej zložky, separácie šliky a flotačnej úpravy kremennej zložky. Jej výsledkom sú tri priemyselne využiteľné produkty – kaolín, šlika - produkt vhodný na výrobu bieleho cementu a kremeň vysokej čistoty (99,99). Technológia bola realizovaná na využitie suroviny z Lučeneckej doliny.

Stav:

Laboratórne overený postup.