Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biopolymérne surfaktanty a amfifilné biodegradabilné deriváty Polysacharidov.

Kód: IMC-P-00-0022-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Nové typy vysokoúčinných biopolymérnych surfaktantov na báze amfifilných biodegradabilných derivátov polysacharidov s výbornými emulgačnými a peniacimi vlastnosťami ako aj schopnosťou stabilizovať proteínové peny.

Aplikácia:

kozmetika, farmácia, potravinárstvo.

Stav:

Laboratórne postupy na prípravu biosurfaktantov na báze derivátov biodegradabilných rastlinných a mikrobiálnych polysacharidov.

Spolupráca:

Zmluva.