Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Komplexnosť tvorivosti
Renáta Bojničanová - Tamara Šimončíková Heribanová

Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej

Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Publikované: 21. 9. 2021
O monografii:
Zborník k jubileu M. Bátorovej koncipovali editorky z textov v oblastiach vedy a umenia, ktorým sa autorka venuje. Po editoriáli nasleduje Bibliografia (Veronika Čejková, 70 strán), slovenské a zahraničné vedecké štúdie (32), umelecké príspevky venované jubilantke (14), úvahy a gratulácie (33), záver tvoria dva rozhovory, ktoré približujú prácu na univerzite v Kolíne n/Rýnom (prof. Mária Vajíčková) a vedecko-teoretické prístupy, ako aj umelecké snaženia autorky (Tamara Šimončíková Heribanová). V predeloch jednotlivých častí sú situované koláže Pavla Taussiga a členov Radošinského naivného divadla. Zborník má bohatú obrazovú prílohu, zachytávajúcu počiatky v Literárnovednom ústave SAV (na predsádkach), výber z prednáškovej, prezentačnej a inej činnosti, ako aj niekoľko rodinných fotografií. Predstavuje takto bohatú činnosť v oblasti vedy a umeleckej činnosti jubilantky.
Detaily:
544 strán
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-224-1837-9 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Bojničanová, R. - Šimončíková Heribanová, T.: Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. 1 vyd. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. 2020. pp. 544. ISBN 978-80-224-1837-9.

APA:
Bojničanová, R., Šimončíková Heribanová, T. (2020). Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1837-9.