Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Dejiny v súčasných maďarských románoch
Judit Görözdi Číslo ORCID

Dejiny v súčasných maďarských románoch

Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 9. 2021
O monografii:
Chápanie dejín sa v poslednom polstoročí zneistilo, problematike sa venovali historici, filozofi či literárni vedci. Monografia Dejiny v súčasných maďarských románoch sleduje, ako sa odrážajú otázky tejto medzinárodnej diskusie v súčasných maďarských literárnych textoch s historickou tematikou. Analyzuje spôsoby, ako historické romány dekonštruujú žánrový vzor, ako rozpisujú tematické a sociálnopsychologické obsahy historických príbehov a búrajú ich naratívne rámce, ako dopĺňajú dejinné veľké rozprávanie o hľadiská mikrohistórie, o skúsenosti marginalizovaných skupín. Interpretácie sa týkajú diel najvýznamnejších súčasných predstaviteľov a predstaviteliek maďarskej prózy: Pétera Nádasa, Lászlóa Krasznahorkaiho, Pétera Esterházyho, Pála Závadu, Zsuzse Rakovszky, Judit Kováts, Évy Bánki a ďalších, väčšina z nich je slovenskej čitateľskej verejnosti prístupná v prekladoch.
Detaily:
168 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
historický román, maďarský román
O vydaní:
Vydavatelia: Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-224-1774-7 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Görözdi, J.: Dejiny v súčasných maďarských románoch. 1 vyd. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV. 2019. pp. 168. ISBN 978-80-224-1774-7 .

APA:
Görözdi, J. (2019). Dejiny v súčasných maďarských románoch. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-1774-7 .