Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Vizuálne režimy ruskej Beringie
Jaroslava Panáková Číslo ORCID

Vizuálne režimy ruskej Beringie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
O monografii:
Čo podmieňuje vznik, formovanie a premenu vizuálnych režimov? Ako sa rozdielne sociokultúrne skúsenosti premietajú do rozdielov vo vizuálnom vnímaní a mnohorakosti vizuálnych reprezentácií? Ako sa percepčné štýly a špecifické vzory sociálnej interakcie navzájom podmieňujú? Čo presne v určitom kultúrnom kontexte stanovuje odlišnú vizuálnu a umeleckú tradíciu? Táto kniha odpovedá na všetky tieto otázky s ohľadom na jedinečný terénny materiál z Čukotky na ruskom Ďalekom východe (Čukčovia a Eskimáci Jupik). Autorka knihy predkladá taktiež metodologický posun: popri semiotickom prístupe, ktorý dominuje vizuálnemu výskumu v sociálnych vedách, sa zameriava aj na formu ako indikátor sebapoňatia a typ percepčného štýlu (holizmus alebo analytizmus). Okrem analýzy miestnych vizuálnych reprezentácií odhaľuje všeobecne platné mechanizmy toho, ako sociokultúrny kontext a prostredie ovplyvňujú interakciu medzi vizuálnou percepciou, estetickou preferenciou a umeleckou reprezentáciou.
Detaily:
127 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
vizuálne vnímanie, vizuálny výskum, semiotika, fotografia
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-224-1832-4 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Panáková, J.: Vizuálne režimy ruskej Beringie. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2020. pp. 127. ISBN 978-80-224-1832-4. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418324

APA:
Panáková, J. (2020). Vizuálne režimy ruskej Beringie. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1832-4. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418324