Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku
Ľubica Voľanská ed. Číslo ORCID - Adam Wiesner ed. Číslo ORCID

Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
O monografii:
Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne výskumné prístupy v etnológii a sociálnej antropológii. Etnológovia testujú možnosti a limity postmoderných metodologických prístupov, ktoré sú na hranici vedy a umenia (autoetnografia, reflexívne písanie); prístupov, ktoré sú typické skôr pre pozitivisticky ladené vedné disciplíny (experiment) a ukazujú tiež, ako sa dá nehmotné kultúrne dedičstvo uchopiť prostredníctvom prístupov antropológie organizácií, ktorá sa pohybuje na hranici sociálnej psychológie, sociológie, ale má presah aj do politického priestoru. Publikácia je určená všetkým sociálnym a humanitným vedcom a vedkyniam, ktorí sa neboja prekračovať hranice svojich disciplín.
Obsah:
Detaily:
176 strán
Jazyk: slovenský, český
Kľúčové slová:
sociálna antropológia; organizačná antropológia; reflexívne písanie
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-224-1789-1 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Voľanská, Ľ. - Wiesner, A. ed.: Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2019. pp. 176. ISBN 978-80-224-1789-1.

APA:
Voľanská, Ľ., Wiesner, A ed. (2019). Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1789-1.