Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Prach alebo popol
Peter Salner Číslo ORCID

Prach alebo popol: Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.
O monografii:
Tradičný judaizmus akceptuje výlučne pochovanie pozostatkov do zeme a zásadne odmieta kremáciu. Napriek tomu v posledných desaťročiach desaťročiach príslušníci židovskej komunity stále častejšie uprednostňujú pohreb v krematóriu. V poslednom desaťročí spopolnenie predstavuje dokonca väčšinovú formu pohrebu. Peter Salner na základe dlhodobých archívnych a etnologických výskumov analyzuje príčiny a následky rozšírenia tohto v minulosti religiózne zakazovaného a prakticky neznámeho trendu.
Autor konštatuje, že vo väčšine prípadov kremácia nie je znakom úsilia zatajiť či odmietnuť židovskú identitu. Tento spôsob pohrebu interpretuje ako výsledok zmeny hodnôt po holokauste a v období komunistickej moci. Ako jeden z dôkazov uvádza želanie príslušníkov komunity, aby mohli urny svojich blízkach ukladať na židovskej pôde. Výsledkom tohto úsilia je skutočnosť, že vedenie Židovskej náboženskej obce po dlhých diskusiách v roku 2007 schválilo vybudovanie kolumbária v areáli neologického cintorína v Bratislave.
Na základe zistených poznatkov autor dospel k záveru, že rozšírenie kremácie predstavuje formu postholokaustovej nenáboženskej židovskej identity.
Detaily:
135 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
tradičný pohreb; kremácia; judaizmus; holokaust; kolumbárium; postoholokaustová nenáboženská identita
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-569-1146-4 (print)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0

Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P.: Prach alebo popol: Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.. 2023. pp. 135. ISBN 978-80-569-1146-4. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788056911464

APA:
Salner, P. (2023). Prach alebo popol: Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-1146-4. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788056911464