Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Story of Cohesion
Tatiana Zachar Podolinská Číslo ORCID - Katarína Popelková Číslo ORCID

Story of Cohesion: On the History of an Academic Institution

VEDA, Publishing House of the SAS, Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
O monografii:
Publikácia je príspevkom k antropológii akademických inštitúcií v strednej Európe od druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť. Na pozadí longue durée procesov a hlbokých politických, ideologických a ekonomických premien kniha zobrazuje mikrotemporality v živote Ústavu etnológie a sociálnej antropológie, v. v. i. v rámci Slovenskej akadémie vied.

Dielo ponúka kritickú sebareflexiu a kombináciu antropologickej perspektívy, historickej etnografie a pamäťových štúdií. Okrem využitia archívnych, printových a elektronických zdrojov autorky uskutočnili aj komplexný kvalitatívny výskum medzi členkami a členmi ústavu s cieľom zachytiť „pamäťové odtlačky“ zvnútornených príbehov, postojov, pocitov a emócií.
Prostredníctvom kvalitatívnej etnografie autorky zachytili aj komornú atmosféru a povahu ústavu ako živého organizmu v období socializmu, post-socializmu a v post-transformačnej ére.

Pri sledovaní interných dejín inštitúcie prostredníctvom po sebe nasledujúcich generácií (zakladateľská, budovateľská, transformačná a inovačná) autorky zistili, že esenciou úspechu inštitúcie je silný pozitívny auto-naratív vnútornej súdržnosti a tímovej podpory, ktorý sa prenáša z jednej generácie na druhú ako vzácny odkaz a dedičstvo.

Detaily:
432 strán
Jazyk: anglický
Kľúčové slová:
antropológia akademickej inštitúcie, historická etnografia, pamäťové štúdiá, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, Publishing House of the SAS, Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-224-2022-8 (print)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0

Ako citovať:
ISO 690:
Zachar Podolinská, T. - Popelková, K.: Story of Cohesion: On the History of an Academic Institution. 1 vyd. Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS. 2023. pp. 432. ISBN 978-80-224-2022-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420228

APA:
Zachar Podolinská, T., Popelková, K. (2023). Story of Cohesion: On the History of an Academic Institution. Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS. ISBN 978-80-224-2022-8. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420228