Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Tábor smrti Sobibor
Ján Hlavinka ed. Číslo ORCID - Peter Salner ed. Číslo ORCID

Tábor smrti Sobibor: dejiny a odkaz

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu, Marenčin PT, spol. s. r. o.
O monografii:
Monografia vznikla ako pripomienka 75. výročia povstania väzňov vo vyhladzovacom tábore Sobibor a následného zničenia tohto miesta utrpenia a smrti. Tábor má osobitný význam pre Slovensko. Ako ukazujú najnovšie výskumy, práve tu bolo totiž zavraždených najviac Židov, deportovaných z územia vojnovej Slovenskej republiky. Autormi ôsmich kapitol sú významní odborníci z výskumných a univerzitných pracovísk na Slovensku aj v zahraničí. Ich texty ponúkajú čitateľom viac než len všeobecné informácie o tábore. Ťažisková úvodná kapitola, ktorej autorom je izraelský historik David Silberklang z Jeruzalema, sa zaoberá organizáciou Akcie Reinhard, čo bola najväčšia vyvražďovacia akcia počas holokaustu. Poľský bádateľ Tomáš Oleksy-Zborowski analyzuje vybrané aspekty dejín tábora. V nasledujúcej kapitole historička Sara Berger, ktorá pôsobí v talianskej Fondazione Museo della Shoah, prináša zaujímavé a dôležité podrobnosti o individuálnych a kolektívnych profiloch ľudí, ktorí spáchali neuveriteľné zločiny. Dieter Pohl z univerzity v rakúskom Klagenfurte rozoberá priebeh súdnych procesov, ktoré s páchateľmi prebehli v rôznych štátoch západnej Európy. Ján Hlavinka, pracovník Historického ústavu SAV, spracoval na základe vlastných výskumov priebeh deportácií z územia vojnovej Slovenskej republiky. S využitím výskumnej metódy oral history a s použitím filmovej techniky český historik, filmový dokumentarista a diplomat Lukáš Přibyl približuje spomienky pamätníkov z obcí v okolí tábora. V záverečných kapitolách dvaja autori z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV) obrátili pozornosť na Slovensko. Kým Zuzana Panczová analyzuje fenomén konšpiračných teórií o holokauste, Peter Salner si všíma súčasné reflexie holokaustu na Slovensku. Vďaka širokému spektru a kvalitnému spracovaniu jednotlivých kapitol kniha predstavuje dôležitý príspevok k hlbšiemu poznaniu smutnej kapitoly nedávnych dejín Slovenska
Detaily:
264 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
Židia; vyhladzovcí tábor Sobibor; holokaust; konšpiračné teórie; vojnová Slovenská republika
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu, Marenčin PT, spol. s. r. o.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-569-0449-7 (print)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Hlavinka, J. - Salner, P. ed.: Tábor smrti Sobibor: dejiny a odkaz. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu, Marenčin PT, spol. s. r. o.. 2019. pp. 264. ISBN 978-80-569-0449-7.

APA:
Hlavinka, J., Salner, P ed. (2019). Tábor smrti Sobibor: dejiny a odkaz. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu, Marenčin PT, spol. s. r. o.. ISBN 978-80-569-0449-7.