Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Profil monografie

Naratívne piesne o zbojníkoch
Soňa Burlasová

Naratívne piesne o zbojníkoch

Ústav etnológie SAV
O monografii:
Zbojníckym piesňam ako výraznému žánru slovenského folklóru venovali bádatelia na Slovensku pomerne veľkú pozornosť. Zásadný prínos pre výskum v tejto oblasti predstavujú diela významnej slovenskej folkloristky a etnomuzikologičky S. Burlasovej. V oblasti naratívnych piesní, často označovaných aj ako balady, vystupuje zbojnícka tematika ako – na rozdiel od iných tematických skupín, ktoré majú prevažne nadnárodný výskyt – pre toto územie špecifická. Kniha prináša analýzu a katalóg jednotlivých typov piesní v širšom stredoeurópskom porovnaní, pričom autorka vymedzuje 3 vrstvy piesní: 1. medzinárodne rozšírené typy; 2. piesne o zbojníckych hrdinoch (Jánošíkovi a Vdovčíkovi) a 3. o prevažne lokálnych zbojníkoch, tzv. novelistické piesne. Kniha je prínosná o.i. v strednej Európe unikátnym paralelným výskumom hudobnej a textovej zložky piesní.
---
Detaily:
118 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
piesne, zbojníctvo, naratívne piesne
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-970975-4-7 (print)
Typ monografie: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Burlasová, S.: Naratívne piesne o zbojníkoch. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie SAV. 2015. pp. 118. ISBN 978-80-970975-4-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2015.9788097097547

APA:
Burlasová, S. (2015). Naratívne piesne o zbojníkoch. Bratislava : Ústav etnológie SAV. ISBN 978-80-970975-4-7. DOI: https://doi.org/10.31577/2015.9788097097547