Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Judaizmus v tradícii a súčasnosti
Peter Salner Číslo ORCID

Judaizmus v tradícii a súčasnosti: (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad)

Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV
O monografii:
Kniha Judaizmus v tradícii a súčasnosti na základe dostupných materiálov z terénnych výskumov a dostupnej literatúry sleduje, ako sa v priebehu 19. – 21. storočia vyvíjal vzťah (najmä bratislavských) príslušníkov židovskej komunity k judaizmu. Zo získaných poznatkov vyplýva, že napätie medzi predstaviteľmi ortodoxie a prívržencami židovského osvietenstva sa prejavovali už v čase príchodu slávneho rabína Chatama Sofera (1806) a pretrvali až do holokaustu. Tragické udalosti rokov 1938 – 1945, ako aj desaťročia komunistickej moci radikálne zmenili postoje preživších k judaizmu. Priebeh tohto procesu a jeho dôsledky pre budúcnosť židovskej komunity na Slovensku opisujú ťažiskové časti tejto knihy.
Detaily:
144 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
judaizmus, história, holokaust
O vydaní:
Vydavatelia: Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-224-1750-1 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P.: Judaizmus v tradícii a súčasnosti: (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad). 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2019. pp. 144. ISBN 978-80-224-1750-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417501

APA:
Salner, P. (2019). Judaizmus v tradícii a súčasnosti: (Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad). Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1750-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2019.9788022417501