Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Bratislava Česko-Slovenská
O monografii:
Slovensky zmýšľajúci obyvatelia starého Prešporka to za monarchie nemali ľahké. Ale ani Nemci a Maďari, keď sa monarchia rúcala a československí legionári obsadili mesto. Za vojskom prišli Čechoslováci – politici, četníci, úradníci, učitelia, obchodníci, podnikatelia rozličného druhu... A vo veľkom počte občania novej, pre nich nechcenej republiky, Česi a Slováci. Našli si tu nový domov, zvykali si na prostredie a etnicky premiešanú spoločnosť. Vzájomné vzťahy boli jemne povedané premenlivé. V prvej dekáde sa pomery postupne upokojili, až kým neprišla kríza, nielen hospodárska, ale aj politická. Česko – slovenské vzťahy otravoval najprv autonomizmus, neskôr nacionalizmus a aby toho nebolo dosť aj fašizmus. Putovanie časom z monarchie do Slovenského štátu a následnej vojnovej republiky má pestrú škálu príbehov, osobných aj spoločenských.
Detaily:
152 strán
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová:
história, národnosť, Bratislava
O vydaní:
Vydavateľ: Marenčin PT
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-569-0146-5 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Luther, D.: Bratislava Česko-Slovenská: putovanie z monarchie do Slovenského štátu. 1 vyd. Bratislava : Marenčin PT. 2018. pp. 152. ISBN 978-80-569-0146-5 . Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2018.9788056901465

APA:
Luther, D. (2018). Bratislava Česko-Slovenská: putovanie z monarchie do Slovenského štátu. Bratislava : Marenčin PT. ISBN 978-80-569-0146-5 . DOI: https://doi.org/10.31577/2018.9788056901465