Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre
Svetlana Šašerina Číslo ORCID - Peter Žeňuch Číslo ORCID - Marína Hríbová

Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre: Slovensko-slovanské súvislosti

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Slovenský komitét slavistov
Publikované: 29. 11. 2022
Detaily:
352 strán
O vydaní:
Vydavateľ: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Slovenský komitét slavistov
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
ISBN 978-80-89489-54-1 (print)
Typ knihy: monografia