Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Crisis as an Opportunity for the Revival of Values
Peter Žeňuch ed. Číslo ORCID - Svetlana Šašerina ed. Číslo ORCID

Crisis as an Opportunity for the Revival of Values

Ján Stanislav Institute of Slavistics of Slovak Academy of Sciences
Publikované: 14. 10. 2022
Obsah:
Detaily:
96 strán
Jazyk: anglický
O vydaní:
Vydavateľ: Ján Stanislav Institute of Slavistics of Slovak Academy of Sciences
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-89489-53-4 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodný License.
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. - Šašerina, S. ed.: Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1 vyd. Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of Slovak Academy of Sciences. 2022. pp. 96. ISBN 978-80-89489-53-4. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/9788089489534

APA:
Žeňuch, P., Šašerina, S ed. (2022). Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of Slovak Academy of Sciences. ISBN 978-80-89489-53-4. DOI: https://doi.org/10.31577/9788089489534