Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia
Lucia Mýtna Kureková ed. - Branislav Šprocha ed. - Ivana Studená ed.

Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia: Book of Abstracts

Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences
Detaily:
34 strán
Jazyk: anglický
O vydaní:
Vydavateľ: Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2024
ISBN 978-80-89524-93-8 (online)
Typ knihy: editorovaná kniha
Ako citovať:
ISO 690:
Mýtna Kureková, L. - Šprocha, B. - Studená, I. ed.: Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia: Book of Abstracts. 1 vyd. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences. 2024. pp. 34. ISBN 978-80-89524-93-8.

APA:
Mýtna Kureková, L., Šprocha, B., Studená, I ed. (2024). Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia: Book of Abstracts. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences. ISBN 978-80-89524-93-8.