Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Luník IX - zrod rómskeho geta
Ondrej Ficeri Číslo ORCID

Luník IX - zrod rómskeho geta

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.
O monografii:
Košické sídlisko Luník IX za 40 rokov svojej existencie prekonalo značne dynamický vývoj ohľadne svojej populačnej a urbanistickej skladby. Do vedomia obyvateľov Slovenska sa zapísalo ako nevydarený pokus o integráciu Rómov do majoritnej spoločnosti. Ohľadne vzniku sídliska, jeho pôvodného určenia ako socialistického experimentu kolujú v historickom vedomí obyvateľov Košíc nepodložené fámy a urbánne legendy. Autor na základe archívnych dokumentov tieto legendy vyvracia a prichádza so zistením, že Luník IX bol pôvodne projektovaný ako rómska štvrť za účelom vymiestniť z vnútorného mesta Rómov na aktuálnu perifériu mesta.
Detaily:
150 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-89524-74-7 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Ficeri, O.: Luník IX - zrod rómskeho geta. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.. 2022. pp. 150. ISBN 978-80-89524-74-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788089524747

APA:
Ficeri, O. (2022). Luník IX - zrod rómskeho geta. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-89524-74-7. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788089524747