Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Hospodárstvo a regulácia zamestnanosti v periférnych okresoch Slovenska v období štátneho socializmu
Ondrej Ficeri Číslo ORCID

Hospodárstvo a regulácia zamestnanosti v periférnych okresoch Slovenska v období štátneho socializmu

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.
Publikované: 2. 11. 2022
O monografii:
Autor monografie vsádza ekonomický vývoj periférnych oblastí Rožňavy, Spišskej Novej Vsi a Vranova nad Topľou do kontextu politík centrálne plánovanej ekonomiky Československa v období štátneho socializmu v rokoch 1945 – 1989. Na základe archívneho materiálu, dobových publikácií a štatistických prehľadov sa pokúša vysvetliť dynamiku zmien v manažmente toku investícií a využitia pracovných síl, ako aj zhodnotiť výsledky socialistickej industrializácie vo vzťahu k regulácii zamestnanosti v týchto troch regiónoch.
Detaily:
222 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2022
ISBN 978-80-89524-71-6 (online)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Ficeri, O.: Hospodárstvo a regulácia zamestnanosti v periférnych okresoch Slovenska v období štátneho socializmu. 1 vyd. Bratislava : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.. 2022. pp. 222. ISBN 978-80-89524-71-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788089524716

APA:
Ficeri, O. (2022). Hospodárstvo a regulácia zamestnanosti v periférnych okresoch Slovenska v období štátneho socializmu. Bratislava : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-89524-71-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.9788089524716