Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

V DUCHU AUTORITY A SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI
Soňa Gabzdilová - Mária Ďurkovská - Kol. A

V DUCHU AUTORITY A SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI: Školstvo a vzdelávanie na Slovensku 1939 – 1945

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Detaily:
169 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-970850-3-2 (print)
Typ knihy: monografia