Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

 Od Esterházyho po Luník IX
Klara Kohoutová

Od Esterházyho po Luník IX

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Detaily:
196 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-89524-53-2 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Kohoutová, K.: Od Esterházyho po Luník IX. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. 2020. pp. 196. ISBN 978-80-89524-53-2.

APA:
Kohoutová, K. (2020). Od Esterházyho po Luník IX. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. ISBN 978-80-89524-53-2.