Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov
Mária Ďurkovská - Michal Kentoš

Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Detaily:
94 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-89524-59-4 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International.
Ako citovať:
ISO 690:
Ďurkovská, M. - Kentoš, M.: Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. 2021. pp. 94. ISBN 978-80-89524-59-4.

APA:
Ďurkovská, M., Kentoš, M. (2021). Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. ISBN 978-80-89524-59-4.