Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Elita vs. Ľudia
Ivana Piterová Číslo ORCID - Bibiána Kováčová Holevová - Alexander Loziak

Elita vs. Ľudia: Čo vieme o populizme

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Detaily:
98 strán
Jazyk: slovenský
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-89524-57-0 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ako citovať:
ISO 690:
Piterová, I. - Kováčová Holevová, B. - Loziak, A.: Elita vs. Ľudia: Čo vieme o populizme. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. 2021. pp. 98. ISBN 978-80-89524-57-0. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788089524570

APA:
Piterová, I., Kováčová Holevová, B., Loziak, A. (2021). Elita vs. Ľudia: Čo vieme o populizme. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. ISBN 978-80-89524-57-0. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788089524570