Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Ivana Piterová Číslo ORCID - Lucia Heldáková - Klara Kohoutová

"My sme ľud, kto ste vy?" Storočie populizmu v (Česko)Slovensku

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Publikované: 12. 11. 2021
Detaily:
86 strán
O vydaní:
Vydavateľ: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2021
ISBN 978-80-89524-58-7 (online)
Typ knihy: monografia
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Ako citovať:
ISO 690:
Piterová, I. - Heldáková, L. - Kohoutová, K.: "My sme ľud, kto ste vy?" Storočie populizmu v (Česko)Slovensku. 1 vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. 2021. pp. 86. ISBN 978-80-89524-58-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788089524587

APA:
Piterová, I., Heldáková, L., Kohoutová, K. (2021). "My sme ľud, kto ste vy?" Storočie populizmu v (Česko)Slovensku. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV. ISBN 978-80-89524-58-7. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788089524587