Bližšie informácie o konferencii

Názov konferencie: Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe
Miesto konania: Smolenice
Dátum konania: 15.10.2018 - 19.10.2018
Organizovaná SAV: nie
Kontaktná osoba: PhDr. Rudolf Kujovský CSc. ()

Späť na konferencie