Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

MMedSc Eliyahu Dremencov, PhD

Zástupca vedúceho organizačnej zložky
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 63, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 091503 3639, 02/ 32295535
ORCID:
Číslo ORCID