Aktuality

Pulzná elektrofóreza už v činnosti

Vložil(a): A. Štrpková, 3.12.2007, videné 1764-krát

Onkológovia SAV majú pulznú elektroforézu. Počas Týždňa vedy ju Nadácii Výskum rakoviny odovzdal predseda SPV Ján Riapoš.

Deň otvorených dverí 15. novembra 2007 v Ústave experimentálnej onkológie (ÚEO) SAV bol spojený so slávnostným odovzdaním prístroja "pulzná elektroforéza". Finančné prostriedky na zakúpenie prístroja vyzbierané v rámci V. ročníka kampane "Na kolesách proti rakovine", ktorej hlavným organizátorom je už tradične práve Slovenský paralympijský výbor, z rúk predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša symbolicky prevzala prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc. Prístroj bude pracovať v Ústave experimentálnej onkológie SAV. Na podujatí sa zúčastnili aj študenti z Evanjelického lýcea a Súkromného gymnázia Esprit v Bratislave, ktorí tiež výrazne pomáhali pri kampani.

Riaditeľ ÚEO SAV RNDr. Ján Sedlák, CSc. pripomenul, že každoročne, vždy ku dňu otvorených dverí, sa partnerom ústavu podarilo odovzdať jeden prístroj pre výskum a diagnostické účely. Je rád, zdôraznil, že je to tak aj v tomto roku. Veď ide o prístroj, ktorý umožňuje monitorovať stav chromozómov, stanoviť stupeň ich poškodenia a opravy na úrovni DNA. Prístroj má uplatnenie v základnom výskume pri sledovaní procesov tzv. bunkovej smrti a opravy zlomov DNA (jej najzávažnejších poškodení), ktoré súvisia s nádorovým procesom. Rovnako je významný aj pre aplikovaný onkologický výskum, kde sa využíva pre testovanie účinku protinádorových liečiv.

Priestor na slávnostnom akte dostali aj mladí vedci, ktorí prezentovali niektoré oblasti výskumu ÚEO SAV. Napríklad RNDr. Tatiana Železníková, PhD. vysvetlila dôležitosť včasnej diagnostiky pri liečbe leukémie, ktorá sa realizuje najčastejšie vyšetrením kostnej drene, periférnej krvi, lymfatických uzlín alebo i nádorového tkaniva. "Štúdiom a výskumom znakov zdravých a regenerujúcich buniek získavame informácie pre stanovenie kritérií na odlíšenie leukemických buniek od zdravých. Táto metóda sa uskutočňuje na prístroji prietokový cytometer," vysvetlila Tatiana Železníková. Tento prístroj bol tiež z veľkej miery zakúpený aj vďaka verejnej zbierke nadácie Výskum rakoviny. Spomínaná metóda dokáže identifikovať jednu leukemickú bunku spomedzi množstva zdravých buniek, čo je dôležite pri sledovaní priebehu účinnosti leukemickej liečby a umožňuje zatriedenie pacientov do jednotlivých rizikových skupín.

Laboratórium genetiky nádorových ochorení predstavilo spôsob zisťovania genetickej predispozície nádorového ochorenia hrubého čreva. "Typickou črtou genetických sklonov na rakovinu hrubého čreva je jej výskyt pred 50-tym rokom života. Predispozíciu vieme určiť pomocou špeciálnych metód molekulárnej biológie," zdôraznila RNDr. Katarína Závodná. Pričom vzorky DNA sa analyzujú na genetickom analyzátore. Tento prístroj bol pre ústav zakúpený tiež vďaka Nadácií Výskum rakoviny.

Zaujímavá bola aj prednáška čerstvého nositeľa ocenenia "Výnimočná mladá osobnosť Slovenska" v kategórií veda a technika za rok 2007 Mgr. Miroslava Chovanca, PhD. Vysvetlil v nej ako možno diagnostikovať poškodenie DNA dvojvláknovým zlomom v elektrickom poli. A práve na vytvorenie potrebného elektrického poľa poslúži nový prístroj pulzná elektroforéza.

O škodlivých účinkoch mikrovlnného žiarenia z mobilnej komunikácie hovoril doc. Igor Belyaev zo Stockholmskej univerzity. Výsledky zo všetkých dostupných epidemiologických štúdií o používaní mobilných telefónov poskytli zhodný obraz o zvýšenom riziku vzniku nádorov mozgu. Na druhej strane v štúdiách financovaných priemyslom boli publikované výsledky so štatisticky najmenšou signifikantnou pravdepodobnosťou.

Po slávnostnom odovzdaní prístroja si mohli návštevníci otvorených dverí ústavu prezrieť jednotlivé laboratória, kde im vedeckí pracovníci ústavu vysvetlili funkčnosť niektorých prístrojov. "Veríme, že prítomnosť žiakov stredných škôl v Ústave experimentálnej onkológie SAV a predstavenie činnosti a plánov tohto ústavu usmerní niektorých študentov na štúdium na prírodovedeckej fakulte prípadne medicíny a skončia raz tu vo výskume," zdôraznil riaditeľ ústavu Ján Sedlák.

Text a foto: František Takáč

Príloha

Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš pri slávnostnom prestrihnutí pásky, ktorým uviedol prístroj <i>pulzná elektroforéza</i> v Ústave experimentálnej onkológie SAV do života. Vpravo prezidentka nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická.
Príloha

Riaditeľ ÚEO SAV Ján Sedlák pri otvorení Dňa otvorených dverí spojeného so slávnostným odovzdaním pulznej elektroforézy do užívania.
Príloha

O škodlivých účinkoch mikrovlného žiarenia z mobilnej komunikácie hovorí doc. Igor Belyaev zo Stockholmskej univerzity.
Príloha

Prednáša Miroslav Chovanec - nositeľ titulu <i>Výnimočná mladá osobnosť Slovenska v kategórii veda a technika za rok 2007</i>.
Príloha

Prítomným sa prihovorila aj herečka Božidara Turzonovová, Posol Nadácie Výskum rakoviny
Príloha

Margita Klobušická pri preberaní šeku na 800 000 Sk, ktoré sa pre Nadáciu Výskum rakoviny a zakúpenie prístroja <i>pulzná elektroforéza</i> vyzbieralo v rámci kampane <i>NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE</i>.
Príloha

Božidara Turzonovová, Pavel Šindler, producent a režisér najväčších benefičných koncertov počas kampane Na kolesách proti rakovine, Margita Klobušická a manažér Nadácie Výskum rakoviny a moderátor slávnostného dopoludnia v ÚEO SAV Ján Juráš (sprava doľava).
Príloha

Prístroj PULZNÁ ELEKTROFÓREZA - hlavný hrdina Dňa otvorených dverí v ÚEO SAV.
Príloha

Po slávnostnom odovzdaní pulznej elektroforézy otvoril Ústave experimentálnej onkológie dvere svojich laboratórii návštevníkom, zväčša študentom. Na snímke vidíme RNDr. Vladimíra Zajaca, CSc., vedúceho laboratória Genetiky nádorových ochorení v diskusii so študentkami – návštevníčkami Dňa otvorených dverí.
Príloha

V Laboratóriu molekulárnej genetiky ÚEO SAV sa študentom venoval Mgr. Peter Lehoczký.
Príloha

A do tretice - pohľad do Laboratória imunológie nádorov, kde zvedavé študentky o práci laboratória informoval vedecký pracovník Ing. Ján Kusenda, CSc.