Aktuality

Adam Bžoch riaditeľom ÚSvL SAV

4.12.2006, otvorené 3897-krát

 

Novým riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave je od 1. decembra doc. Mgr. Adam Bžoch, PhD.

Predsedníctvo SAV ho do tejto funkcie vymenovalo na základe výsledkov výberového konania na obdobie nasledujúcich štyroch rokov.

Doc. Adam Bžoch (*1966, Bratislava) vyštudoval germanistiku na KMU v Lipsku, kde sa súčasne venoval aj štúdiu anglického a holandského jazyka. V Ústave svetovej literatúry SAV pôsobí od začiatku deväťdesiatych rokov, interným zamestnancom ústavu je od roku 1995. V tom istom roku obhájil dizertačnú prácu na tému Walter Benjamin a reflexia estetickej moderny.

V prvej polovici deväťdesiatych rokov pracoval aj ako redaktor mesačníka Tvorba, Slovenské pohľady, neskôr ako externý redaktor prílohy SMEv strednej Európe. V rokoch 1996-99 viedol semináre a prednášky na Katedre germanistiky a nordistiky FiF UK v Bratislave. Od roku 2002 pôsobil na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku 2005 obhájil habilitačnú prácu Medzi poznaním a hodnotením. Modality kritiky inojazyčných literatúr na FF Prešovskej univerzity.

Popri vedeckej práci sa venuje aj prekladom. V roku 1997 mu udelili Cenu Jána Hollého za preklad diela Denník Anny Frankovej. Je autorom alebo zostavovateľom viacerých monografií. Naposledy v roku 2004 vo vydavateľstve Kalligram vyšli Signály z diaľky - kniha textov o prekladovej literatúre a niekoľko štúdií (doposiaľ nepublikovaných) o nemeckom filozofovi a teoretikovi Walterovi Benjaminovi (1895 - 1940), ktorého už od osemdesiatych rokov považuje za najdôležitejšieho pre vlastnú vedeckú a kritickú prácu.

Príloha

Nový riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV doc. Adam Bžoch.