Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ján Sládek, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - PACINA, Jan - KIDOVÁ, Anna. Monitoring of avulsion channel evolution and river morphology changes using UAV photogrammetry: Case study of the gravel bed Ondava River in Outer Western Carpathians. In Area, 2019, vol. 51, no. 3, p. 549-560. (2.133 - IF2018). ISSN 0004-0894.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.1] BERTALAN, Laszlo - RODRIGO-COMINO, Jesus - SURIAN, Nicola - MICHALKOVA, Monika Sulc - KOVACS, Zoltan - SZABO, Szilard - SZABO, Gergely - HOOKE, Janet. Detailed assessment of spatial and temporal variations in river channel changes and meander evolution as a preliminary work for effective floodplain management. The example of Sajo River, Hungary. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. ISSN 0301-4797, 2019, vol. 248, art. no. UNSP 109277., Registrované v: WOS

  • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. The potential of UAV photogrammetry for river morphology changes detection: avulsion channel evolution on the gravel bed river Ondava, Slovakia. In Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019 : book of abstracts. - Institute of Rock Structure and Mechanics CAS, v.v.i : Czech Association of Geomorphologists : Geopark Český Ráj, o.p.s., 2019, p. 52.(Český ráj´19: State of geomorphological research in 2019). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus