Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ján Sládek, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • KIDOVÁ, Anna - RUSNÁK, Miloš - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan. Slovak River LAB - Recent geomorphological evolution of selected Slovak rivers. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 38. ISBN 978-80-223-4576-7.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Typ: AFH
 • LEHOTSKÝ, Milan - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan - KIDOVÁ, Anna - RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján. Slovak River LAB - Overview of methodological approaches in study of river morphology. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 39. ISBN 978-80-223-4576-7.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Typ: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. Template for high-resolution river landscape mapping using UAV technology. In Measurement, 2018, vol. 115, p. 139-151. (2.218 - IF2017). ISSN 0263-2241.(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KOPARAN, C. - KOC, A.B. - PRIVETTE, C.V. - SAWYER, C.B. - SHARP, J.L. Evaluation of a UAV-Assisted Autonomous Water Sampling. In WATER. ISSN 2073-4441, MAY 2018, vol. 10, no. 5., article no. 655., Registrované v: WOS

  [1.1] NONES, M. - ARCHETTI, R. - GUERRERO, M. Time-Lapse Photography of the Edge-of-Water Line Displacements of a Sandbar as a Proxy of Riverine Morphodynamics. In WATER. ISSN 2073-4441, MAY 2018, vol. 10, no. 5, article no. 617., Registrované v: WOS

  [3.1] DIMYATI, M., FAUZY, A., PUTRA, A.S. Spatial pattern analysis and identification type of open green space in Yogyakarta city. In MATEC Web of Conferences, The 3rd Annual Applied Science and Engineering Conference (AASEC 2018) 2018, vol. 197, art. no. 03004.

  [3.1] RESTAS, A. Water related disaster management supported by drone applications. In World Journal of Engineering and Technology, 2018, 6, p. 116-126. ISSN 2331-4222.

  [3.1] YANG TUN, W., NAGENDRAN, S.K., ISMAIL, M.A.M. 3D rock slope data acquisition by photogrammetry approach and estraction of geological planes using FACET plugin in CloudCompare. In IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science : 9th IGRSM 2018, vol. 169, 012051.

 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna. Využitie UAV technológie pre klasifikáciu a mapovanie krajiny vo fluviálnej geomorfológii = Using UAV technology for landscape classification and mapping in fluvial geomorfology. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 141-160. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/06141248Rusnak%20et%20al._f.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADNB
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. UAV technology for landscape classification and mapping. In Geomorfologický sborník 16 : sborník abstraktů konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. - Ostrava ; Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav), 2018, s. 71-72. ISBN 978-80-86407-77-7. Typ: AFG
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan. Application of aerial photographs, GIS and UAV in fluvial geomorphology research. In GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6. - 7. septembra 2018. - Zvolen : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018, p. 27. ISBN 978-80-89060-25-2. Typ: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - SLÁDEK, Ján - DUDŽÁK, Jozef - FRANDOFER, Milan. Slovak River LAB - Methods and tools in Slovak river landscapes research. In Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 40. ISBN 978-80-223-4576-7.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. zjazd Českej geografickej společnosti). Typ: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. UAV technology application in riverine landscape. In Danube - A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services : book of abstracts. - Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 47. ISBN 978-80-89548-07-1.(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. The 42nd IAD Conference 2018). Typ: AFH
 • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. Mapovanie krajiny vo fluviálnej geomorfológii = River landscape mapping in fluvial geomorphology. In Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 30. ISBN 978-80-8152-646-6. Dostupné na internete: <https://geografia.science.upjs.sk/images/pobocka_sgs/Danisovce_2018_Zbornik.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. Medzinárodné geografické kolokvium). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus