Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

VEDA SK: Sme súčasťou svetovej literatúry?

11. 6. 2021 | zhliadnuté 278-krát

Na jednoznačne položenú otázku je kladná odpoveď. Sme. Sporná však môže byť miera presahov slovenskej literatúry do svetovej, význam a prínos našich autorov vo svetovom meradle. Od úvodnej otázky sa rozvetvujú desiatky ďalších a vo Vede SK budú o nich uvažovať prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV a Mgr. Tamara Simončíková Heribanová, PhD. Obidve aktívne úspešné spisovateľky, ale aj literárne vedkyne.

Už Jozef Miloslav Hurban tvrdil, že literatúra je výraz ducha národa, je jedinečná. Predpokladá sa, že literárny autor by mal mať talent. Musí mať „talent“ aj čitateľ, aby autora pochopil? Prečo treba literatúru „rozpitvávať“? Porovnávať? Nestačí ju len čítať, prijímať?

Pojem literatúra pochádza z latinského slova litera – písmeno. Pôvodne boli literatúrou všetky písané jazykové prejavy. Dnes členíme literatúru podľa rôznych kritérií, podľa výberu výrazových prostriedkov, podľa obsahu, funkcie aj prijímateľov textu, podľa autora textu, ale aj podľa príslušnosti autora k jazyku (na národnú a svetovú). Nie je ľudstvo zahltené literatúrou? Neutopí sa v nej? Ako bojuje o svoje miesto pod slnkom v konkurencii audiovizuálnych technológii, sociálnych sietí, moderných virtuálnych noviniek? Prežívame technologickú revolúciu, má ľudstvo čas na umenie? Potrebuje literatúru? Argumentov na pozitívnu reakciu je množstvo a niektoré si určite vypočujeme aj vo Vede SK.

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV je totiž aj  autorkou ôsmich vedeckých monografií o tabuizovaných témach moderny v slovenskom, nemeckom aj anglickom jazyku. Jej vedeckým prínosom je nová komparatistická metóda interpretácie textu a kontextov a zaradenie slovenskej literatúry do paradigmy svetovej moderny. V úvahách o literárnej vede aj o kontexte možností posunúť slovenskú literatúru do spoločnosti nositeľov Nobelovej ceny za literatúru bude hovoriť aj Mgr. Tamara Simončíková Heribanová, PhD., spisovateľka, moderátorka, novinárka a literárna vedkyňa, ktorá píše pre deti aj pre dospelých.   

Vedu SK o literatúre a literárnej vede vysiela v sobotu 12. júna od 22.20 Rádio Slovensko

Záznam relácie si môžete vypočuť TU.

Text: Stano Ščepán

Foto: unsplash.com/Thomas Kelley