Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

14. 1. 2021 | zhliadnuté 849-krát

V stredu 13. januára po krátkej, ale ťažkej chorobe zomrel doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. (1944).   

Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., bol prešovský rodák, vedúci vedecký pracovník a bývalý vedúci Detašovaného pracoviska Matematického ústav SAV v Košiciach. Pochádzal z rodiny lekára, mal dvoch starších bratov a sestru. Po skončení vojny sa rodina presťahovala do Košíc. V rokoch 1962 – 1967 študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po skončení vysokej školy Roman Frič pracoval v rokoch 1966 – 1972 na Matematickom ústav ČSAV. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1972 na MÚ ČSAV. Získal polročný študijný pobyt v USA. Po návrate v roku 1979 sa Roman Frič vrátil do Košíc a začal pracovať na Detašovanom pracovisku Matematického ústavu SAV. Tu sa stal v roku 1993 docentom (MFF UK Bratislava) a veľký doktorát DrSc. obhájil na PF UPJŠ v Košiciach v roku 1995. Topologických prác publikoval okolo 80.

Keď v Ružomberku vznikla Katolícka univerzita, doc. Frič sa s veľkou vervou pustil do organizovania štúdia matematiky na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Začal tam učiť, najprv externe, potom aj interne. Aj vďaka nemu sa podarilo do katolíckeho ducha na univerzite prepašovať aj rigorózny matematický element.

V Košiciach sa v 90. rokoch začal venovať svojej novej matematickej láske – kvantovým štruktúram. Je to matematická teória inšpirovaná matematickými problémami základov merania v kvantovej mechanike. Doc. R. Frič hneď vytušil veľký potenciál D-posetov, ktoré obsahujú v sebe aj klasické dvojhodnotové udalosti, ako aj nový fenomén, fuzzy udalosti a v tejto súvislosti sa vrátil aj k základom teórie pravdepodobnosti a to v jej novom háve a s novými myšlienkami. Z tejto oblasti uverejnil vyše 40 vedeckých článkov.

Veľmi výraznou črtou doc. Friča bola snaha pochopiť, prečo veci, matematika, pravdepodobnosť, fungujú tak, ako fungujú. A to sa snažil vštepiť svojim študentom na KU aj svojim doktorandom, ako aj čitateľom asi 15 prác z oblasti didaktiky matematiky. Svoje zaujímavé výsledky prezentoval na početných svetových matematických fórach. Bol na viacerých viacmesačných študijných pobytoch, Univerzite Trieste, Univerzite Udine, Washington State University, Bourgogne University Dijon, University Matsuyama, University Matsue, Cambridge University.  V roku 2015 sa doc. Frič stal vedúcim pracoviska.

Ďalšou jeho významnou črtou, a to jeho najvýznamnejšou, bola jeho ľudskosť, ochota pomôcť každému, svojim kolegom, študentom. Bol aktívny v hnutí Racio et Fidem, ktoré združuje ľudí viery a vedy. Bol veľmi obetavým človekom, spolu s milovanou manželkou Babcou vychovali spolu tri deti. Mal veľký zmysel pre humor (so svojou manželkou sa zoznámil na vrchole pivovarského komína v Košiciach) a všade, kde sa objavil, rozdával dobrú náladu.  

Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., zomrel na COVID-19, od Vianoc ležal v nemocnici v umelom spánku a pripojený na ventiláciu.

R. I. P.

Text: Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV