Aktuality

Gruzínsko je otvorené nadviazaniu spolupráce so SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 23.3.2020, videné 407-krát

 

Začiatkom mesiaca, 9. marca navštívila SAV šesťčlenná delegácia Shota Rustaveliho národnej vedeckej nadácie (SRNSFG) zložená z prof. Dr. Zviada Gabisoniu, generálneho riaditeľa SRNSFG, prof. Jabu Samushiu, zástupcu generálneho riaditeľa SRNSFG, pána Levana Tlashadzeho z kancelárie medzinárodných vzťahov a fundraisingu, dvoch zástupcov z oddelenia vedy a jedného zástupcu z kancelárie vedeckej komunikácie.

Hostí prijal Dr. Dušan Gálik, podpredseda SAV pre zahraničné styky, pričom na stretnutí sa za SAV zúčastnil aj Dr. František Fundárek z Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

Dr. Gálik v úvodnej prezentácii informoval členov gruzínskej delegácie o histórii, cieľoch a prioritách SAV s dôrazom na jej autonómne postavenie garantovaného platným zákonom o SAV z roku 2002 a samostatnou rozpočtovou kapitolou v štátnom rozpočte Slovenskej republiky. V súvislosti s tým informoval tiež o pokračujúcom úsilí o zvyšovanie kvality výskumu a diferencované ohodnocovanie excelentných výsledkov na základe medzinárodnej akreditácie pracovísk SAV v rokoch 2016 – 2017. Spomenul tiež problémy spojené so slabším zastúpením SAV v medzinárodných programoch vedeckej spolupráce, najmä pokiaľ ide o projekty ERC, kde SAV zaostáva nielen za priemerom EÚ, ale i za susednými štátmi. 

Generálny riaditeľ SRNSFG Z. Gabinsonia informoval o kľúčových aktivitách tejto organizácie, ktorá v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy, kultúry a športu Gruzínska realizuje niekoľko aktivít na podporu účasti Gruzínska v programe Horizont 2020, ku ktorému krajina ako asociovaný člen EÚ pristúpilo v júli 2016. Zástupcovia nadácie sú zároveň kontaktným bodom Európskej rady pre výskum (ERC). Jednou z aktivít je výzva SRNSFG na podporu účasti gruzínskych vedcov v projektoch Horizontu 2020. Nástroj na podporu politík Horizontu 2020 je špecifickou podporou Gruzínska zo strany Európskej komisie a jednoznačne definuje súčasné vedecké prostredie v Gruzínsku, ako aj oblasti výskumu. Spomedzi mnohých odporúčaní sa najviac pozornosti venuje prioritizácii vo výskume a inováciách, prepojeniu vedy a súkromného sektora, internacionalizácii vedy a prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce.

Dr. Gálik v závere upozornil na dosiaľ nevyužitý potenciál spolupráce medzi SAV a Gruzínskom. Tá by sa mohla začať v najbližších rokoch odvíjať na báze výmeny doktorandov, v rámci ktorej by záujemcovia z Gruzínska dostali možnosť absolvovať doktorandský pobyt na pracoviskách SAV. V nadväznosti na to je potrebné zvážiť možnosti nadviazania priamej spolupráce medzi SAV a SRNSFG, ktoré by pre vedeckých pracovníkov z oboch krajín prinieslo možnosť zapájať sa do projektov vo vybraných oblastiach spoločného záujmu.

František Fundárek, Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Zástupcovia SAV a Shota Rustaveliho národnej vedeckej nadácie
Príloha

Rokovanie s gruzínskou delegáciou v SAV
Príloha

Gruzínska delegácia