Aktuality

Odišla RNDr. Zdena Ruiselová, CSc.

Vložil(a): A. Nozdrovická, 27.2.2020, videné 378-krát

 

Vo veku 72 rokov nás 26. februára po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustila bývalá pracovníčka Ústavu experimentálnej psychológie SAV RNDr. Zdena Ruiselová, CSc. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 4. marca o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

RNDr. Zdena RUISELOVÁ, CSc., sa narodila 25. januára 1948. Vyštudovala odbor biofyzika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a neskôr po absolvovaní študijného pobytu v Ústave experimentálnej psychológie SAV si rozšírila kvalifikáciu aj o odbor psychológia štúdiom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Na Ústave experimentálnej psychológie SAV strávila ako vedecká pracovníčka v rokoch 1971 až 2013 celú svoju vedeckú kariéru. V rokoch 1991 až 1998 zastávala pozíciu zástupkyne riaditeľa. Absolvovala študijné pobyty vo Švédsku, Nemecku, Taliansku, Rusku a Bulharsku. Najskôr sa venovala pracovným orientáciám – výskumu poznávacích procesov (mentálne reprezentácie, myslenie, rozhodovanie) a možnostiam uplatnenia exaktných prístupov a interdisciplinárneho prístupu v psychológii. Neskôr bol jej záujmom výskum pamäti, kognitívnych máp, praktickej inteligencie a zvládanie náročných situácií (otázka efektívnosti zvládania záťaže). Venovala sa tiež téme štýlov zvládania náročných situácií vo vzťahu k osobnosti adolescentov a zvládaniu v biodromálnom a vekovom kontexte. Napokon sa venovala skúmaniu kontrafaktového myslenia. Vo svojej práci sa sústredila na prepojenie kognitívnych procesov a osobnosti.

V roku 2008 dostala Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. V rokoch 1991 až 2001 bola členkou redakčnej rady odborného časopisu Československá psychologie. Niekoľko rokov pôsobila vo funkcii podpredsedníčky Komisie VEGA pre vedy o človeku, bola tiež členkou Predsedníctva VEGA.

RNDr. Zdena Ruiselová, CSc., bola manželkou bývalého riaditeľa Ústavu experimentálnej psychológie prof. PhDr. Imricha Ruisela, DrSc. Kolegovia na ústave ju vnímali ako múdru, rozhľadenú a sčítanú výskumníčku, vždy obetavú a ochotnú pomôcť iným najmä v oblasti metodológie výskumu, v ktorej bola expertkou. Svoj hlboko pozitívny a konštruktívny postoj k životu si zachovala aj v ťažkej chorobe, s ktorou zápasila posledné roky života.  (ph) 

Česť jej pamiatke!

Príloha

Zdena Ruiselová