Aktuality

Odborníci pokračujú v analýze plastového odpadu z Dunaja

Vložil(a): K. Gáliková, 27.2.2020, videné 406-krát

Ústav polymérov SAV usporiadal v utorok 25. 2. 2020 stretnutie zainteresovaných strán Interreg projektu ,,PlasticFreeDanube - Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja", na ktorom odborníci predstavili dosiahnuté čiastkové výsledky jednotlivých aktivít.

Plastové ľahké a stabilné materiály sa zaradili medzi látky vážne ohrozujúce životné prostredie a stali sa globálnym problémom. Plastový odpad v morskom ekosystéme je veľkou environmentálnou záťažou a rieky sú považované za jeden z hlavných zdrojov jeho znečistenia. Dunaj je najdlhšia rieka v Európskej únii a ako jediná na svete preteká 10 krajinami. Do Čierneho mora ročne transportuje 1533 ton plastového odpadu, čo tvorí 0,06 % z celkového svetového objemu, ktorý sa za jeden rok vyplaví do morí a oceánov.

Bilaterálny projekt PlasticFreeDanube realizuje 5 partnerov a 18 strategických projektových partnerov z Rakúska a Slovenska. Zameriava sa na analýzu makroplastových kontaminantov (častíc väčších ako 5 mm) v Dunaji a pozdĺž jeho toku od Viedne po Gabčíkovo. Je to špecifický úsek, na ktorom sa nachádzajú dve metropoly – Viedeň a Bratislava, dve vodné elektrárne – Freudenau (Rakúsko) a Gabčíkovo (Slovensko) a národný park Donau-Auen východne od Viedne.

Stretnutie zainteresovaných strán projektu otvorila Ing. Mária Omastová, DrSc., ktorá predstavila projekt a hlavné  ciele. Dosiahnuté výsledky odprezentoval riešiteľ projektu Ing. Matej Mičušík, PhD. Pozvaný prednášateľ RNDr. Michal Sebíň, PhD. z  NATUR-PACK, a.s. predniesol prednášku s názvom Triedený zber a recyklácia plastového odpadu.  Aktuálnu tému súčasnosti, problém mikroplastov prezentovala vo svojej prednáške RNDr. Mariana Danková, PhD., z firmy Pragolab, s.r.o. Po prestávke mal predpremiéru film PET kajak PROJEKT, ktorý režíroval Tomáš Ščepka, vedecký pracovník Elektrotechnického ústavu SAV. Na podujatí sa zúčastnilo 35 účastníkov, podporovateľov tohto zaujímavého projektu.

Projekt bol spustený v roku 2017 a doteraz priniesol niekoľko výstupov, medzi nimi aj model toku a transportu plastového odpadu v a podĺž Dunaja. ,,Ďalšou z našich vedeckých úloh je aj vytvorenie metodológie identifikácie plastov," doplnila Ing. Mária Omastová, DrSc., vedúca Oddelenia kompozitných materiálov na Ústave polymérov SAV.

Pod hlavičkou projektu sa doteraz uskutočnilo 6 zberov odpadu z Dunaja na slovenskej strane a niekoľko ďalších na rakúskej časti toku Dunaja, v rámci ktorých početné skupiny dobrovoľníkov vyčistili viac ako 30 km riečneho pobrežia. Slovenskí riešitelia projektu z Ústavu polymérov SAV a RepaNet o.z. sa tiež zúčastnili na exkurzii v areáli vodného diela v Gabčíkove, kde mali možnosť pozorovať výlov a následné nakladanie s naplaveným plastovým odpadom z Dunaja. Vedci vykonali viacero testov a analýz vzoriek z nájdených plastových odpadov. Partneri spustili kampaň na zvýšenie povedomia o znečistení Dunaja plastami, ktorej súčasťou je aj informačná a komunikačná platforma www.plasticfreeconnected.com.   

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ukončený bude na jeseň tohto roku.

 

Sledujte Slovenskú akadémiu vied aj na sociálnej sieti Instagram. Do 6. marca tam môžete súťažiť o praktické darčeky s tematikou projektu ,,PlasticFreeDanube".

 

Text a foto: Katarína Gáliková

 

Príloha

Stretnutie otvorila Ing. Mária Omastová, DrSc.
Príloha

Dosiahnuté výsledky odprezentoval riešiteľ projektu Ing. Matej Mičušík, PhD.
Príloha

Aktuálnu tému súčasnosti, problém mikroplastov prezentovala vo svojej prednáške RNDr. Mariana Danková, PhD., z firmy Pragolab, s.r.o.